Paolo Tinti - Montagna

Montagna

 

     Dolomiti 2006         (Luglio 2006)