Paolo Tinti - Sardegna - Parco Macchine

Parco Macchine

 

Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
       

 

Foto: Mara, Paolo